Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Motorvejsramper fra Ringvej Syd

Offentliggjort 17/11-07 af makr (version: 2.6) i Infrastruktur
Infrastrukturrapporten fra 1999 anbefaler at der etableres ramper fra Ravnsbjergvej og op på Århus Syd-motorvejen.
Ramperne vil gøre det muligt at komme direkte fra motorvejen og ind på Ringvej Syd, hvorved Viby torv kan trafikaflastes.
Udbygningen er vurderet til 28 mio.

Vejprojektet blev inden amtets nedlæggelse diskuteret mellem stat, amt og kommune, men det er ikke pt med i nogle af de langsigtede planer.