Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Ny Godsbane

Offentliggjort 16/11-07 af makr (version: 2.6) i Infrastruktur
Hvis man på et tidspunkt ønsker at fjerne godstrafikken fra den nuværende Grenåbane, hvorved strækningen ind gennem Århus by kan nedklassificeres til ren letbanestrækning, så kræver det en alternativ baneforbindelse til Grenå Havn.

Det er planlagt at lægge denne baneforbindelse, som skal forbinde Grenåbanen direkte med længdebane, i forbindelse med Djurslandmotorvejen.
I forbindelse med byplanlægningen for Lisbjerg By, er der reserveret et areal til et sådant tracé.
Dispositionsplanen for Lisbjerg med det reserverede godsbane-trace indtegnet
Dispositionsplanen for Lisbjerg med det reserverede godsbane-trace indtegnet
Foto: Århus Kommune, via Dispositionsplan

Godsbanen er også beskrevet i Letbanerapporten fra 2005. Prisen er i denne rapport anslået til ca. 250 mio ex moms.