Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Ridehuset - Fremtidens Kulturhus

Dette er ikke den aktuelle version af denne artikel - Se Aktuel Version - Se Versionsliste
Offentliggjort 03/03-08 af makr (version: 1.1)
Den 27. Februar blev udstillingen "Ridehuset - Fremtidens Kulturhus" åbnet på ARoS. Udstillingen består af en række plancher og modeller for en ombygning af Ridehuset. Ombygningen er udtænkt af Kulturhus Århus, som Ridehuset er en del af, samt et arkitektfirma ved navn Futastic Structures (et navn som faldt i rådmand Flemming Knudsens smag).

Ridehuset er en bygning der går tilbage til områdets historie som kaserneområde, ligesom officersbygningen og officerspladsen, og i øvrigt er byens store kulturelle bastioner; ARoS, Musikhuset og Scandinavian Congres Center, bygget på det gamle kaserneareal.

Ridehuset har i de sidste mange år været udlejet som et "overdækket gulv" hvor de enkelte arrangementer har kunnet indrette den rustikke hal efter behov. Det har givet nogle indretninger med historiens vingesus, men den individuelle opbygning har været omkostningstung og arrangementerne har lidt under dårlige publikumsfaciliteter, ringe tilgængelighed for handicappede samt et ikke-eksisterende backstagemiljø.

Formålet med ombygningen er at skaffe publikumsfaciliteter i form af foyer, garderobe, toilletter mm, foruden bacstagearealer til magasiner og kunstnergarderober.
Disse arealer tilvejebringes ved at grave kælder ud under Ridehuset og Officerspladsen, så området ikke bebygges yderligere, udover en ny adgangsvej til den underjordiske foyer.

Mellem kælder og eksisterende gulv etableres elevatorer til publikum og materiel, og en del af gulvet gøres "levende" så højden kan tilpasses behovet. I den sydlige ende etableres en såkaldt Ridehus-base med horisontale flader der kan bruges som udgangspunkt for individuel sceneopbygning.
Som grundlag for indretning laves en serie Ridehus-mobiler, der kan anvendes til sceneopbygning, tribuner og opdeling af huset i mindre rum.

På Officerspladsen etableres en overbygning på de underjordiske faciliteter, der, som Louvres glaspyramide, skal bruges som ny indgang samt selvstændigt arrangementsareal.

Endelig indeholder planen en vision om samling af Musikhus- og Rådhusparken ved at lægge Frederiks Alle i en tunnel ca. Mellem Brobergskolen og Vester Alle.

Planen skal ses i sammenhæng med Århus' ambition om at blive europæisk kulturby i 2017. Ambitionen har for nylig ført til ansættelse af den erfarne kulturleder Trevor Davies, der har en fortid i såvel Århus Festuge som organisationen bag Europæisk Kulturby 1996 i København. Trevor Davies skal, som kulturbysekretær, sikre at byens kulturliv udvikles frem til indsendelse af ansøgning i 2011.
Såfremt Århus vinder æren, vil området med Ridehuset, ARoS, Musikhuset, SCC samt det kommende kulturcenter på Godsbanen og Multihallen, være centralt.