Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Udvidelse af Skejby Sygehus

Dette er ikke den aktuelle version af denne artikel - Se Aktuel Version - Se Versionsliste
Offentliggjort 11/07-07 af makr (version: 1.5)
Skejby Sygehus er planlagt udbygget i voldsom grad.
Det er meningen at samtlige sygehusfunktioner i Århus-området skal henlægges til Skejby, sådan at alle specialer er repræsenteret her, og således at de to gamle sygehuse i det centrale Århus kan forlades.
Udbygningen vil komme til at ske over de næste 10 år og alene rådgivningen er udbudt til et millard-beløb.