Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Å-frilægning fra Mindet til Havnen

Offentliggjort 15/11-07 af makr (version: 1.8) i Arkitektur
Det er planlagt at Åen fritlægges på strækningen mellem Mindebrogade og udløbet. Arealet er i dag optaget af en række vejforløb, dels den tosporede Åboulevard med parkering sydvest for Europahuset, dels Dynkarken/Havnegade og Europaplads.
Trafikkens fremtidige forløb omkring Åens udløb
Trafikkens fremtidige forløb omkring Åens udløb
Foto: Århus Kommune
Fra vejplanen Veje til Fremtiden 2020 kan vi se en skitse af det kommende forløb. Det planlægges at lukke Åboulevarden mellem Mindebrogade og Europaplads fuldstændig af for billister. Trafikken skal flyttes ad to metoder.
Dels skal vejforløbet fra Mindet, der i dag går forbi Hotel Atlantic og ind i Åboulevarden, rykkes tættere på hotellet og føres ind i Dynkarken overfor Mindegade. Mindegade vil stadig være ensrettet mod Dynkarken.
Dels skal Mindebrogade opprioriteres, således at det bliver den primære adgangsvej fra Havnegade og ind til den nordlige del af Åboulevarden, Fiskegade samt Fredens Torv og Mindegade.
Dette betyder med andre ord at den nuværede overdækkede Åboulevard helt kan åbnes, hvorved et ganske bredt å-stykke kan realiseres. Det er principielt muligt at skabe et så stort åbassin at der kan blive plads til bådanløb af forskellig art, dog med det forbehold at både i alm højde vil kræve at Dynkarken etableres med en broklap.

Dynkarkens passage af Åen og overgang i Havnegade etableres som en bro (evt med klap), og der er herefter ikke nogen trafikmæssige bindinger på arealet øst for Havnegade, dog fraset Grenåbanen der forløber i en bue øst for Havnegade. Grenåbanen er dog tiltænkt etableret i et trace indlejret i Dynkarken og Havnegade i forbindelse med etableringen af Letbanen.
Detailplanlægningen af Åens udløb i havnen, passage af rekreativ fodgængerpassage og cykelsti, samt disponeringen af arealerne på Honnørkajen og den gamle Færgekaj er et udestående, der blandt andet afventer en endelig plan for og koordinering med det kommende Multimediehus (=bibliotek) som skal placeres på arealet, og udgøre havnefrontens såkaldt sydlige bastion.