Martin Højriis Kristensens hjemmeside

 Nyeste Vigtigste Liste Kort

Udvidelse af Moesgård Museum

Offentliggjort 17/11-07 af makr (version: 1.10) i Forside, Arkitektur
Modelfoto
Modelfoto
Foto: Henning Larsen Arkitekter, via hlt.dk
Moesgård Museum, det "jyske nationalmuseum" har til huse i en gammel gårdbygning syd for Århus. Moesgård huser både en forhistorisk samling og udstilling, samt uddannelserne etnografi og arkæologi.
For at få plads til udvidelser i udstillingsområderne er der planlagt en udvidelse.

Tilbygningen skal have et areal på i alt 16.000 kvadratmeter og bygges ind i bakken over museet. Designet er tegnet af Henning Larsen Arkitekter, og inspirationskilden har været de arkæologisk udgravninger med deres mange lag. Desuden spilles der med lyssætningen over temaet "den moderne elverhøj".

Højhuse ved Viborgvej 286

Offentliggjort 21/01-08 af makr (version: 1.22) i Forside, Arkitektur
Set fra Viborgvej vest for byen, danner bebyggelsen et markant vartegn for besøgende der kommer ad Viborgvej
Set fra Viborgvej vest for byen, danner bebyggelsen et markant vartegn for besøgende der kommer ad Viborgvej
Foto: CF Møller, via Infofolder
På et areal omkring og overfor Viborgvej 286, planlægger Dansk Erhvervsprojekt A/S at opføre en større bebyggelse bestående af 3 tårne og en trekantet bygning.
De tre tårne kommer til at ligge nord for Viborgvej og bliver henholdsvis 12, 17 og 32 etager høje. I meter svarer det til 40, 60 og 100 meter.
I alt opføres der 24.500 kvadratmeter på denne side af Viborgvej.

Op den anden side opføres en trekantet bygning i 15 etager med en højde på 45 meter.
Bygningen omfatter 7.500 kvadratmeter.
Denne grund var tidligere genstand for planer om at opføre et 85 meter højt trekantet højhus, omtalt som Ketner-bygningen.

Idekonkurrence for Bispetorv

Offentliggjort 03/12-07 af makr (version: 1.18) i Forside, Arkitektur
Århus Byråd besluttede på deres møde den 29. august 2007 at udskrive en idekonkurrence for Bispetorv. Konkurrencens deltagere skal komme med bud på hvad der skal ske med torvet når de mange parkeringspladser nedlægges.
Området bruges i dag nærmest udelukkende til parkering
Området bruges i dag nærmest udelukkende til parkering
Foto: Århus Kommune, via GIS

Nye boliger og erhverv ved Finderupvej

Offentliggjort 16/11-07 af makr (version: 1.21) i Forside, Arkitektur
Hele området omkring Finderupvej omdannes for tiden
Hele området omkring Finderupvej omdannes for tiden
Foto: makr, via GIS
Området omkring Søren Frichs vej er et gammel industriområde som efterhånden er ved at blive omdannet til bymæssig bebyggelse med en blanding af boliger og lettere erhverv.
Det første store skridt kom efter Frichs Fabrikkers lukning, hvor de mange fabriksbygninger blev omdannet til kontorer under navnet Frichsparken. For tiden har man taget hul på strækningen mellem Søren Frichs vej og Silkeborgvej, nemlig grundene omkring den lille Finderupvej.
En række grunde er ryddet eller under rydning og det er mening at der istedet skal bygges boliger, evt med enkelte kontorer og små butikker.

Boliger ved Ceres Allé og Århus Å

Offentliggjort 14/01-08 af makr (version: 1.13) i Forside, Arkitektur
Århus Kommune har længe ønsket sig flere boliger til ældre i Midtbyen, og man har nu udpeget en grund til formålet.
Området er smukt beliggende ned til åen, og ligger tæt på centrum. Godsbanearealet med kommende bydel ligger lige på den anden side af åen og Carl Blochs gade.
Området er smukt beliggende ned til åen, og ligger tæt på centrum. Godsbanearealet med kommende bydel ligger lige på den anden side af åen og Carl Blochs gade.
Foto: Århus Kommune, via Lokalplan 773

Højhus på Viborgvej / Ketner-bygningen

Offentliggjort 12/02-08 af makr (version: 1.16) i Forside, Arkitektur
Ketner-bygningen der forventes opført ved Viborgvej
Ketner-bygningen der forventes opført ved Viborgvej
Foto: Gaarde Erhverv, via gaarde.dk
På Runevej i Hasle planlagde GaardeErhverv at bygge et spændende nyt højhus.
Højhuset skulle have en markant "vredet" trekantsform, og være 85 meter højt. På de 24 etager skulle de i alt 13.400 kvadratmeter primært bruges til kontorer.

Huset bæev omtalt som Ketner-bygningen fordi arealet tidligere ejedes af grossistvirksomheden Ketner.

I november blev det imidlertid afsløret at Dansk Erhvervsprojekt har købt grunden og regner med at lade den indgå i projektet for Viborgvej 286

Højhus på Randersvej / La Tour-grunden

Offentliggjort 17/11-07 af makr (version: 1.15) i Forside, Arkitektur
De to 110 meter høje tårne som ejeren af La Tour ønsker at opføre
De to 110 meter høje tårne som ejeren af La Tour ønsker at opføre
Foto: 3xNielsen
På Latour-grunden i det nordlige Århus overvejer ejeren at opføre to højhuse, istedet for den nuværende lave hotelbebyggelse.
Områdets højeste bygning er i dag det gamle vandtårn, men i kommunens højhuspolitik er krydset mellem Randersvej og Ringvejen karakteriseret som et sted hvor højhuse ikke som udgangspunkt afvises.

De to tårne, der fra nogle vinkler vil omslutte vandtårnet, forventes at få en blanding af bolig og erhverv, herunder såvel hotel-faciliteter som børnehave.

Tårnene er projekteret til at blive 110 meter i højden, men eftersom grunden ligger 90 meter over havet (vandtårnet stod der af en årsag), så vil toppen af tårnene række næsten 50 meter højere op end "Danmarks højeste hus" på havnen, og dermed blive Danmarks højeste punkt. Det er endnu ikke offentliggjort om der bliver offentlig adgang til udsigten.

Højhus ved Århus Universitet / Barnow-højhuset

Offentliggjort 16/11-07 af makr (version: 1.11) i Forside, Arkitektur
Århus Universitet har planer om at opføre et højhus som vartegn for Universitetsbyen.
Højhuset skal placeres på "Lille Barnow-grunden", som er den parkeringsplads der i dag ligger på det syd-østlige hjørne af krydset mellem Ringgaden og Randersvej/Nørrebrogade.
Det foreslåede design for det nye højhus på "lille Barnow"-grunden
Det foreslåede design for det nye højhus på "lille Barnow"-grunden
Foto: schmidt hammer lassen, via shl.dk

Frilægningen af Århus Å, 21. august 2007

Offentliggjort 22/08-07 af makr (version: 1.11) i Forside, Arkitektur
Opad det nye Frederiksgade-strøg ses stadig enkelte afspærringer, men det hjælper gevaldigt på det.
Opad det nye Frederiksgade-strøg ses stadig enkelte afspærringer, men det hjælper gevaldigt på det.
Foto: makr
Frilægningen af den indre del af Århus Å skrider nu for alvor fremad. Omkring Magasin er frilægningen tæt på at være færdig, og kun enkelte afspærringer afslører at der stadig er aktivitet i området.
Længere mod vest er aktiviteten væsentligt mere synlig. Grønnegadebroen er langt fra færdig, og omkring Mølleparken ligner det stadig langt mere en byggeplads end et parkområde der skal færdiggøres i indeværende år.

Bebyggelse på Kirkegårdsvej

Offentliggjort 16/11-07 af makr (version: 1.13) i Arkitektur
Det berørte område
Det berørte område
Foto: Århus Kommune, via GIS
Byrådet godkendte den 15. august opførelsen af en 4-etagers boligbebyggelse på Kirkegårdsvej 2-6 i Århus Midtby.

Arealet er i dag præget af Nørrebro Stenhuggeri længst mod Nørrebrogade, og længere bagtil findes en del industri/lager-bygninger.

Projektet er godkendt, forudsat en nærmere arkitektonisk bearbejdning.

Himmelrummet over ARoS

Offentliggjort 15/11-07 af makr (version: 1.9) i Forside, Arkitektur
En model af den planlagte installation på taget af ARoS
En model af den planlagte installation på taget af ARoS
Foto: Ole Hein Pedersen, via realdania.dk
Det var fra starten meningen at ARoS skulle have et himmel-tema såvel som et helvede-tema.
Helvede blev realiseret fra starten via De 9 Rum i kælderen, en henvisning til Dantes fortællinger, mens himmelen forblev en tom og forblæst tagterasse.

Der er imidlertid blevet skaffet penge til at lave en installation, og efter en konkurrence er Olafur Eliasons projekt blevet udvalgt.

Projektet består hovedsageligt af en cirkulær udsigtsplatform der giver mulighed for at se ud over hele byen. Glasset er farvet i regnbuens farver.
Derudover findes et kugleformet rum med prismer samt et multifunktionelt rum og et camera obscura.

Frilægningen af Århus Å, 19. maj 2007

Offentliggjort 01/08-13 af makr (version: 1.16) i Forside, Arkitektur
Den nye Immervadbro. I forgrunden resterne af den midlertidige gangbro.
Den nye Immervadbro. I forgrunden resterne af den midlertidige gangbro.
Foto: makr
Arbejdet med frilægningen af Århus Å skrider fremad. For nylig blev broen over Immervad åbnet igen. Broen er, i modsætning til de øvrige broer over den nyåbnede strækning, konstrueret i beton.
Broen er en ret stor konstruktion, idet en lang række telekabler, samt 2 store fjernvarmerør skal passere åen her. Alligevel er det lykkedes at give indtryk af en meget slank bro, ved at broen spidser til mod de naturlige betragtningsvinkler.

Frilægningen af åen

Offentliggjort 15/11-07 af makr (version: 2.19) i Forside, Arkitektur
Området mellem Åen og Mølleparken
Området mellem Åen og Mølleparken
Foto: Århus Kommune, via Helhedsplan for Å-området
Frilægningen af Århus Å har om noget været med til at definere Århus Midtby igennem de sidste 10 år.
Allerede i maj 1989 vedtog Byrådet en principbeslutning om at genåbne åen, og i 1995 blev åbningen af strækningen fra Immervad til Skt Clemens Bro sat i gang sammen med en omlægning af Lille Torv og Immervad. Dette projekt blev afsluttet i juni 1996.
Siden da er strækningen fra Skt Clemens Bro til Mindebrogade blevet åbnet i 1998, og i 2005 gik man i gang med projektet for strækningen Immervad til Vester Alle.

Ombygning af RÃ¥dhusparken

Offentliggjort 15/11-07 af makr (version: 1.11) i Forside, Arkitektur, Byplanlægning
1. etape af en ombygning af Rådhusparken
1. etape af en ombygning af Rådhusparken
Foto: Århus Kommune, via Dagsorden
Kommunens afdeling for Natur og Miljø arbejder for tiden på en plan for ombygning af Rådhusparken.
Først og fremmest er det planen at der skal skabes bedre sammenhæng mellem Park Alle og Rådhusparken. Forbindelsen er i dag nærmest hemmelig og ligner mere en nedgang til en kælder eller lign.
Planen har i alt tre etaper, og vil blive forelagt for Byrådet indenfor de nærmeste uger. Udover en åbning mod Park Alle indeholder 1. etape en omlægning af beplantningen i parken, samt mere belysning. Håbet er at etapen kan gå i gang allerede i år.

Frilægningen af Århus Å, 20. marts 2007

Offentliggjort 19/05-07 af makr (version: 1.10) i Forside, Arkitektur
Århus Kommune har i en årrække arbejdet på at frilægge åen. For tiden arbejdes der på strækningen mellem Immervad og Grønnegade.
Århus' nye strøg fra Immervad, over den nye bro, og opad Frederiksgade kan så småt anes.
Århus' nye strøg fra Immervad, over den nye bro, og opad Frederiksgade kan så småt anes.
Foto: makr