Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Tilbygning i Orla Lehmanns Allé 5

Offentliggjort 16/12-07 af makr (version: 1.10) i Forside, Arkitektur
Den nye bygning indpasses i den eksisterende arkitektur
Den nye bygning indpasses i den eksisterende arkitektur
Det er planlagt at opføre en tilbygning mellem Orla Lehmanns Allé 3 og 7. Tilbygningen lukker et hul i den karre der ligger mellem pladsdannelsen Orla Lehnmanns Alle og Banegårdspladsen.

Opførelsen er i overensstemmelse med kommuneplanen og kræver derfor ikke en ny lokalplan, blot en kommunal godkendelse i henhold til bygningsreglementet.

Bygningen indpasses glimrende i den eksisterende arkitektur. Der bygges i 6 etager, svarende til bygningen mod Banegårdsgade, og bygningen indrettes til kontorer. I bygningens nederste del etableres en høj og bred port der sikrer tilkørselsforholdene til gården.

Projektet er det seneste i rækken af fortætninger og udfyldninger i Midtbyen. Efter at Midtbyen har været fuldt bebygget i flere år, så kigger projektmagerne nu på grunde med lav eller nedslidt bebyggelse, eller grunde hvor et vejareal kan overdækkes.

De indkomne indsigelser har ikke været af en sådan art at kommunen kan nægte tilladelsen, og byggeriet er derfor indstillet til godkendelse på byrådsmødet den 19. december 2007. Typisk sendes sådanne sager i udvalg således at interesserede borgere har mulighed for at få foretræde.
Facaden bliver præget af en stor port til biler og varekørsel
Facaden bliver præget af en stor port til biler og varekørsel
Foto: Bascon A/S, via Sagsbilag