Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Omdannelse af karreen syd for Vesterbro Torv

Offentliggjort 19/04-16 af makr (version: 2.4) i Forside, Arkitektur
Opdateret 11/12-07: Projektet blev endeligt godkendt på byrådsmødet den 5. december 2007
Bebyggelsen set fra Vesterbro Torv
Bebyggelsen set fra Vesterbro Torv
Foto: Århus Kommune, via Lokalplan 806
Byrådet har på deres møde den 23. maj sendt en lokalplan for bebyggelsen syd for Vesterbro Torv i offentlig høring.
Karreen er i dag fuldstændig domineret af den 8 etager høje Vestgaarden, der flankeres af indgangen til Superbrugsen, samt et posthus.
Ejeren af området har bedt kommunen udarbejde en ny lokalplan for området, der skal give mulighed for at fortætte og udfylde karreen.
Planen er at bygge nye hjørnebygninger hvor Brugsens indgang samt posthuset ligger, og fortætte bebyggelsen ned ad henholdsvis Vesterport og Vester Alle. Dels ved nybyggeri, dels ved ombygning af eksisterende bebyggelser.

Ombygningen forventes at kunne give op til 140 nye boliger á 80 kvm, samt give en mindre forøgelse af butiksarealerne.

Lokalplanen bøjer kommunens højhuspolitik en anelse, idet der gives tilladelse til 7 etager, hvorimod politikken siger at alt over 6 etager bør placeres på specielle områder.
Karreen er imidlertid allerede i dag domineret af en 8 etager høj bygning, og dermed kommer den nye bygning på 7 etager ikke til at stjæle billedet. Tværtimod vil den give en mere harmonisk karre-struktur.