Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Fiskerihavnen

Offentliggjort 15/11-07 af makr (version: 3.7) i Forside, Byplanlægning
Opdateret 01/10-07: Tilføjet beskrivelse af forslag til Dispositionsplan
Fiskerihavnen med den rekreative forbindelse og kanalen i forgrunden.
Fiskerihavnen med den rekreative forbindelse og kanalen i forgrunden.
Foto: Århus Kommune, via Kvalitetshåndbogen
Betegnelsen fiskerihavnen dækker arealerne der grænser op til det nordvestligste havnebassin.
Arealerne bruges primært til fritidsaktiviteter samt lettere publikumsrettede erhverv, dog er der stadig enkelte tungere erhverv repræsenteret.

I forbindelse med udbuddet af Vestgrunden har kommunen offentliggjort et foreløbigt forslag til dispositionsplan for området. Forslaget skal ses som forvaltningens første bud på en plan, og den medsendes som inspirationskilde til de arkitektfirmaer der vil byde på Vestgrunden.
I forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan for Vestgrunden vil dispositionsplanen blive behandlet politisk og offentligt.

Planen er overordnet set bevarende, men der vil dog være en del bygninger der kommer i farezonen.
Således er såvel Søsporten som alle bygningerne vest for Fiskerivej placeret på jord der ifølge planen skal væk og etableres som kanaler. Såvel den langsgående kanal som kanalen gennem Søsporten er dog kun hovedalternativer, og alternativer uden disse kanaler er også med i planen. Som erstatning for disse arealer forventes et bassin umiddelbart syd for Træskibshavnen opfyldt og anvendt til ro- og dykkerklubber, samt vinteroplagsplads.

Udover etablering af disse kanaler består planen af en række nye byggefelter. Generelt fastlægges det at bygninger maksimalt må have et fodtryk svarende til 30% af grunden, og at alle bygninger maksimalt må have en højde på to etager.
Den overordnede disponering med byggefelter, pladser og veje
Den overordnede disponering med byggefelter, pladser og veje
Foto: Århus Kommune, via Dispositionsplan

For at skaffe plads til den rekreative forbindelse der skal forløbe langs hele kystlinjen, er det nødvendigt at sidetrække Grenåbanen et antal meter. Dette efterlader dog stadig en del plads mellem banen og Skovvejen, og her er det meningen at en række huse skal bygges.
Omtrent hvor trappen over banen findes i dag (ved fiskehandlerne) har man forestillet sig en ret interessant konstruktion med terrasser der trapper ned mod Fiskerihavnen. Konstruktionen skal, udover at slå bro over Grenåbanen, indeholde idrætsfaciliteter og parkering.

Udover nævnte bro over banen indeholder planen også endnu en bro, nemlig mellem Fiskerihavnens vestlige og østlige side.. Hvordan broen skal udformes uden at forhindre passage af de højmastede skibe er dog ikke afklaret.