Martin Højriis Kristensens hjemmeside

EcoDrain heat exchanger makes good use of warm waste water

Offentliggjort 27/04-10 af makr (version: 1.5) i Links
Ideen med at bruge varmen fra afløbsvandet er oplagt, men byder på en del problemstillinger.
For det første giver det kun mening at opvarme det kolde brugsvand, hvilket kræver et termostatstyret blandingsbatteri for at man ikke hele tiden skal justere blandingsforholdet efterhånden som det kolde brugsvand varmes op af afløbet.
For det andet skal designet af veksleren tage hensyn til at kun tyngdekraften sikrer afløbsvandets passage af veksleren, og at afløbsvandet kan være forurenet med hår og øvrige faste partikler. Det er muligt at udnytte noget af det kolde brugsvands tryk til at drive en turbine til at trykke afløbsvandet igennem veksleren, men det vil i så fald reducere bruservandets tryk..
For det tredje er komplekse tekniske installationer nede under gulvet ikke noget at ønske.. De nødvendige samlinger må ikke udføres utilgængeligt, så reelt skal der være en tilgængelig brønd under brusenichen..

Ideen er god, men næppe praktisk i et almindeligt hjem..

Citat fra Engadget:
'File this one directly in the "why didn't I think of that?" folder. As the bathroom gets more and more eco-friendly, the EcoDrain is stepping in to take advantage of all the hot water that goes to waste each time you shower. Put simply, this user-installed heat exchanger transfers heat from hot shower waste water to cold incoming water, essentially cutting water heater usage by as much as 40 percent. Of course, we've never seen a plumbing job that was anything close to simple, but for savings like this, it may just be worth the trouble.[Via Inh [...]'