Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Forsinkelsesbassin ved Carl Blochs Gade

Offentliggjort 26/01-08 af makr (version: 1.11) i Forside, Byplanlægning
Græsplænen mellem Bymuseet og Thorvaldsensgade bliver i den kommende tid til et stort hul i jorden
Græsplænen mellem Bymuseet og Thorvaldsensgade bliver i den kommende tid til et stort hul i jorden
Foto: makr
Århus Kommunes spildevandsplan for 2006-2009 indeholder en række planer for aktiviteter der skal reducere udledning af næringssalte til de omgivende vandmiljøer.

I 2008-2009 opføres et stort forsinkelsesbassin på, eller dvs under, græsplænen langs med åen, mellem Bymuseet og Thorvaldsensgade. Bassinet kommer til at rumme 15.000 kubikmeter, eller ca. 10 gange så meget som det bassin der er etableret under Mølleparken i forbindelse med Åens åbning og parkens restaurering.

Bassinet opføres fordi Århus Midtby er et såkaldt fælleskloakeret område. Et fælleskloakeret område fører regnvand og kloakvand i samme rør, modsat et moderne kloakeret område, hvor regnvandet typisk føres direkte i en recipient, dvs fx en nærliggende å eller bæk.

Problemet med fælleskloakering er at al regnvand skal en tur forbi rensningsanlæggene, og selvom der er høj kapacitet på Marselisborg Rensningsanlæg, så kan kloaksystemet ikke følge med når vandet står ned i stænger.

Resultatet har ved flere lejligheder været oversvømmede kældre og udledning af opblandet kloakvand til Århus Å og dermed bugten. Dette er ikke i overensstemmelse med ønsket om at Brabrand Sø, Århus Å, samt den indre byhavn på sigt skal have en vandkvalitet i badevandsklassen.

For at forhindre udledning af kloakvand opsamler man spildevandet i forsinkelsesbassiner under skybrud, for så senere at pumpe vandet til reningsanlægget.

Indsatsen for dette er beskrevet i spildevandsplanen, og udover forsinkelsesbassiner til at forhindre regnbetingede udledninger, så er det planen at de to rensningsanlæg med udledning til Århus Å, Viby og Åby, på sigt (2017+) skal nedlægges således at spildevandet herfra behandles på Marselisborg Rensningsanlæg. På det tidspunkt vil kun Egå rensningsanlæg og Marselisborg Rensningsanlæg være tilbage.