Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Helhedsplan for Nordhavnen

Offentliggjort 17/11-07 af makr (version: 1.18) i Forside, Byplanlægning
Visualisering af Nordhavnen
Visualisering af Nordhavnen
Foto: Århus Kommune, via Dispositionsplan
Dispositionsplanen for Nordhavnen er en af de 3 hjørnesten i helhedsplanen for de Bynære Havnearealer, de to andre er hhv den rekreative forbindelse og Havnebyrummet flankeret af de to bastioner.
Alt i alt skal der bygges over 700.000 etagekvadratmeter på den gamle Nordhavn, inklusiv bebyggelser ifbm den nordlige bastion samt bebyggelse mellem Fiskerihavnen og Skovvejen.
Vinderforslagets hovedide med Nordhavnen er at de 2 piers (pier 3 og 4) opdeles i 7 øer med en række kanaler. Hver ø skal så bebygges med såvel boliger som erhverv. Langs med øerne etableres en stor boulevard til såvel biltrafik som letbane.
Boulevarden flankeres af en række byggefelter og en stor bydelsplads ud for bassin 7.
Disse regulære byggefelter suppleres af et byggefelt umiddelbart øst for Århus Sejlklubs vinterplads, et byggefelt rundt om et bassin der skal etableres på løstrækkerpladsen, samt et byggefelt på grunden hvor Sømandshjemmet ligger i dag.

Den overordnede dispositionsplan
Den overordnede dispositionsplan
Foto: Århus Kommune, via Dispositionsplan

Området støder op til bastionsbebyggelsen på Pier 2, der dels skal huse undervisning, i form af Ingeniørhøjskolen og Maskinmesterskolen, dels erhverv. På den nordlige kaj er det fortsat meningen at der skal være faciliteter for krydstogtsanløb.

I første omgang skal arealerne på Pier 4 udbydes, mens den store Boulevard, Pier 3 og de indre arealer først kan omdannes efter 2020 når Færgeterminalen endeligt flytter ud til Østhavnen. Havnen har fået lov til at fremskynde etableringen af en ny Færgeterminal, dog således at den ikke kan tages i brug før Marselistunnellen er færdig, hvilket tidligst sker i 2015.
En stor del af havnen er allerede overtaget af kommunen, mens yderligere arealer følger i 2008. Først i 2020 overgår sidste del, færgeterminalen, til kommunen
En stor del af havnen er allerede overtaget af kommunen, mens yderligere arealer følger i 2008. Først i 2020 overgår sidste del, færgeterminalen, til kommunen
Foto: Århus Havn, via Salgstakt