Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Bestseller logistikcenter på Østhavnen / Mellemarmen

Offentliggjort 10/09-15 af makr (version: 2.5) i Arkitektur
Opdateret 23/04-08: Planerne om højhus er droppet til fordel for administrationsbygning på Mellemarmen
Arealet hvor logistikcentret tænkes placeret
Arealet hvor logistikcentret tænkes placeret
Foto: Hunderup Luftfoto, via Orienteringsfolder
I januar 2007 offentliggjorde tøjkoncernen Bestseller planer om at opføre et 12.000 kvadratmeter stort logistik-center på Århus Havn, og i den forbindelse et 80 meter højt højhus til administrative medarbejdere.

Planerne vakte opsigt fordi højden var langt højere end forudsat i regionplanen, og fordi højhuset ville tage udsigt fra et stort område.

I april 2008 blev det imidlertid offentliggjort at modstanden mod højhuset har ført til at denne del pilles ud af planerne om logistikcenteret, og i stedet placeres på Mellemarmen i Inderhavnen.

Logistik-centret forventes stadig opført i østhavnen, og placeres på et byggefelt der i alt er 95.000 kva-dratmeter stort.

Med ændringen fortsætter Bestseller tendensen med opblødningen af Mellemarmens virksomhedsklasse.
Hvor der tidligere var værftsvirksomheder og tilsvarende tung industri, er der i senere tid blevet etableret administrative virksomheder med havnesigte, herunder især tøjfirmaer, selvom værftets bygninger og anlæg stadig delvist har været anvendt.

Mellemarmen forventes fortsat at være havnerelateret, men virksomhedsprofilen forventes at blive til-passet placeringen midt mellem byen og havnen, således at Mellemarmen både sikrer diverse sikker-hedsmæssige afstande, men også danner en flot afslutning af Havnen vendt mod byen.

Der er ikke pt. en lokalplan for Mellemarmen der kunne beskrive de arkitektoniske kvaliteter der ønskes fremhævet, men afhængig af Bestsellers ambitionsniveau kunne en sådan blive nødvendig nu.