Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Omdannelse af industriområder ved Søren Frichs Vej

Offentliggjort 18/04-16 af makr (version: 1.11) i Forside, Byplanlægning
Planerne omfatter et kæmpe område tæt på Midtbyen
Planerne omfatter et kæmpe område tæt på Midtbyen
Foto: schmidt hammer lassen, via Cases
Op igennem historien har Århus flere gange flyttet industriområder ud af byen for at få mere plads til boliger og let erhverv. Sådan skete det da Frichs Fabrikker rykkede ud af Reginakrydset (som det ikke hed dengang) og til Søren Frichs vej (som den ikke hed dengang), og sådan sker det nu igen, hvor området omkring Søren Frichs vej endnu en gang omdannes.

Omdannelsen begyndte allerede for flere år siden da Frichs gamle fabrikker blev omdannet til Frichsparken og blev hjem for en række mindre erhverv og kontordomiciler. På det seneste er området omkring Friskofabrikken blevet bebygget, og for nylig er området omkring Finderupvej også blevet inddraget.

Blandt de sidste store erhvervsdrivende i området er De Danske Vognmænds terminal, men denne er under udflytning til det kommende transportcenter ved Årslev. Derudover findes et væld af mindre erhverv i området, hvoraf mange har direkte relation til transportsektoren.

Et konsortium bestående af flere ejendomsselskaber og arkitekterne schmidt hammer lassen har i forbindelse med Planstrategien indsendt et bud på en fremtidig bebyggelse af området. Projektet er meget langsigtet og vil ialt kunne indeholde 250.000 etagekvadratmeter.