Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Udvidelse af Den Gamle By

Offentliggjort 21/01-08 af makr (version: 1.11) i Forside, Arkitektur
Politikkens pavillion fra 1909 bliver den nye indgangsbygning til Den Gamle By
Politikkens pavillion fra 1909 bliver den nye indgangsbygning til Den Gamle By
Foto: Århus Kommune, via Lokalplan 789
Århus' største attraktion, Den Gamle By, planlægger at udvide museet med et kvarter af 1900-tals bygninger.
Udvidelsen kommer til at ske på et område der ligger mellem det nuværende museumsareal og Ceres-krydset.
Udover en lukket karre-bebyggelse til historiske bygninger opføres en bygning til Dansk Plakatmuseum, og Politikkens pavillion fra landsudstillingen i 1909 genopføres.

Udvidelsen skal ligge på et areal hvor der i dag findes legeplads, offentlige toiletter og en ældre kioskbygning. Kioskbygningen er bevaringsværdig, og nedtages af Den Gamle By for senere at blive genopført som en del af museet.
Legepladsen genetableres øst for lokalplansområdet og i forbindelse med byggeriet til Dansk Plakatmuseum etableres offentlige toiletter til legepladsens og Botanisk Haves gæster.

Pavillionbygningens 100 kvadratmeter skal bruges som indgangsbygning og kiosk for de to museer.

1900-tals kvarteret vil komme til at indeholde bygninger der fortæller historien om mellemkrigstidens og efterkrigstidens baggårde og arbejderkvarterer. Det er allerede besluttet at lægge hele Bent J's jazzbar i mølpose når baren lukker i foråret. Baren genopføres senere i Den Gamle By for at fortælle jazz'ens og værtshusenes historie.
Udlægget af arealet
Udlægget af arealet
Foto: Århus Kommune, via Lokalplan 789

Langs med den nye karre anlægges en kanal, hvori bækken der løber igennem området, opdæmmes. Kanalen kommer til at indgå i et havneområde der skal fortælle historien om havnenes industrialisering op igennem 1900-tallet. Måske netop på grund af havneområdet har Den Gamle By fået en donation på 161 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond.